• Xếp theo:
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2M/1 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2M/1 6 IN 1

Mã SP: 4977

1,500,000đ
1,785,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2M/2 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2M/2 6 IN 1

Mã SP: 4976

2,100,000đ
2,226,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2MF/1 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2MF/1 6 IN 1

Mã SP: 4975

1,680,000đ
1,814,400₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2MF/2 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700 2MF/2 6 IN 1

Mã SP: 4974

2,280,000đ
2,394,000₫
Đầu ghi hình 4 kênh H.264 VDTECH VDT-2700CVI.2

Đầu ghi hình 4 kênh H.264 VDTECH VDT-2700CVI.2

Mã SP: 4973

1,560,000đ
1,778,400₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHD 4.0

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHD 4.0

Mã SP: 4972

2,820,000đ
3,130,200₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHDHF 5.0

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHDHF 5.0

Mã SP: 4971

3,900,000đ
4,758,000₫
Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHDF 5.0

Đầu ghi hình AHD 4 kênh VDTECH VDT-2700AHDF 5.0

Mã SP: 4970

8,280,000đ
10,018,800₫
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.1

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.1

Mã SP: 4969

1,320,000đ
1,491,600₫
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N360

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N360

Mã SP: 4968

1,788,000đ
1,931,040₫
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.2

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.2

Mã SP: 4967

2,160,000đ
2,289,600₫
Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.H265

Đầu ghi hình camera IP 4 kênh VDTECH VDT-2700N.H265

Mã SP: 4966

2,400,000đ
2,784,000₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600 2M/1 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600 2M/1 6 IN 1

Mã SP: 4965

2,040,000đ
2,203,200₫
Đầu ghi hình H.264 8 kênh VDTECH VDT-3600CVI.1080P.1

Đầu ghi hình H.264 8 kênh VDTECH VDT-3600CVI.1080P.1

Mã SP: 4964

2,280,000đ
2,576,400₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600AHD 4.0

Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600AHD 4.0

Mã SP: 4960

3,540,000đ
3,964,800₫
Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600AHDHF 5.0

Đầu ghi hình AHD 8 kênh VDTECH VDT-3600AHDHF 5.0

Mã SP: 4959

7,920,000đ
9,028,800₫
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VDTECH VDT-3600N.2

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VDTECH VDT-3600N.2

Mã SP: 4957

2,400,000đ
2,520,000₫
Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VDTECH VDT-3600N.H265

Đầu ghi hình camera IP 8 kênh VDTECH VDT-3600N.H265

Mã SP: 4956

2,640,000đ
2,772,000₫
Đầu ghi hình CVI 16 kênh VDTECH VDT-4500CVI.1080P.2

Đầu ghi hình CVI 16 kênh VDTECH VDT-4500CVI.1080P.2

Mã SP: 4955

4,200,000đ
5,250,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh VDTECH VDT-4500 2M/2 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 16 kênh VDTECH VDT-4500 2M/2 6 IN 1

Mã SP: 4954

4,200,000đ
5,208,000₫
Đầu ghi hình AHD 16 kênh VDTECH VDT-4500 2MF/2 6 IN 1

Đầu ghi hình AHD 16 kênh VDTECH VDT-4500 2MF/2 6 IN 1

Mã SP: 4953

4,800,000đ
5,712,000₫
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VDTECH VDT-4500N.1

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VDTECH VDT-4500N.1

Mã SP: 4952

2,640,000đ
3,168,000₫
Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VDTECH VDT-4500N.2

Đầu ghi hình camera IP 16 kênh VDTECH VDT-4500N.2

Mã SP: 4951

2,880,000đ
3,225,600₫
 Tìm kiếm
 Support
Tư vấn 24/24
 Static
 • Online:
  17
 • Today:
  25
 • Past 24h:
  212
 • All:
  721458


0943.88.22.55

Back to top